Ukufundisa ukufunda emabangeni aphansi ngolimi lwesiZulu

Siyakwamukela ohlelweni lokufundisa ukufunda emabangeni aphansi ngolimi lwesiZulu! Sihlose ukulekelela othisha emabangeni aphansi ekufundiseni ukufunda ngendlela emisiwe ngokomgomo kaCAPS.

Course Content

Expand All

Isigaba 1

Isigaba 2
Isigaba 3
Isigaba 4
Isigaba 5
Isigaba 6
+136 enrolled
Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

  • 14 Modules
  • 82 Lessons
  • 3 Quizzes