Module 1 of 0

Inqubekela phambili yokufunda ngokwamabanga ahlukene

Siyakwamukela kwimojuli yakho yokufunda  ngenqubekela phambili yokufunda ngokwamabanga ahlukene! Inqubekela phambili yokufunda, inqubo yokuthuthuka kancane kancane ekufundeni kuze kufinyelele esimweni esingcono.       

Inhloso kungukuqonda kabanzi okufanele kufundwe kule nalelo banga kanye nezigaba eziyisithupha zokuthuthukiswa ukufunda. 

Asiqale!

 Module 1 of 0
In Progress