Module 1 of 0

Izimiso Nezilingaliso Zokufunda

Siyakwamukela kwimojuli yakho yokufunda  ngezimiso nezilingaliso zokufunda! 

Lena imojuli yokuqala yalesi sifundo. Sizoqala ngokuchaza izimiso nezilingaliso zokufunda kanye nezizathu zokuthi kungani zibekwa. Ekupheleni kwalemojuli udinga ukuhamba nolwazi lokuthi  zisebenza kanjani ekilasini.

Asiqale!

 Module 1 of 0
In Progress