Quiz 1 of 0

Imibuzo Yokuzivivinya

Gxilisa ukuqonda kwakho ngolwazi oluthole kule mojuli ngokuphendula imibuzo emithathu elandelayo. Ungasenza kathathu lesisivivinyo ngendlela ezovumelana nawe.